KIDS VOLEY – zajęcia dla klas II i III ruszają !!!

Zapraszamy dziewczata z klas II i III, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w zajeciach piłki siatkowej na pierwszy trenng w czwatrek 04.04.2013 r.

Proponowane godziny zajęć:

PONIEDZIAŁEK 15.40-17.10

CZWARTEK 15.40-17.10

Na zajęciach obowiązuje strój sportowy, odpowiednie obuwie oraz dobry humor !!!.

Zajęcia poprowadzi Trener Jacek Helbik